Thông báo công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT

Thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân.

                                                                                                                                                                        Biểu mẫu 01

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU .

              TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN

 

                                                                               THÔNG BÁO

                             Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 Trẻ PT BT: 100%

Suy DD nhẹ cân: 0%

Suy DD thể thấp còi: 0%.

 Trẻ PT BT: 98 %

Suy DD nhẹ cân: dưới  2% 

Suy DD thể thấp còi: dưới  2%

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 Chương trình GDMN  sau sửa đổi theo định hưỡng phát triển chương trình.

 GDMN  sau sửa đổi theo định hưỡng phát triển chương trình.

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 Đạt:  96 % trở lên

 Đạt: 98% trở lên

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 Đội ngũ GV nhiệt  tình , tâm huyết có trình độ chuyên môn vững vàng.

- CSVC: Đảm bảo DT đất, có đủ phòng học, các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt, hoạt động học tập, vui chơi đầy đủ đúng theo tiêu chuẩn.

 

 

  

Mạo Khê, ngày 6  tháng 10 năm 2021
                    Thủ trưởng đơn vị

                             ( Đã ký)

 

                     Nguyễn Thị Bẩy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Biểu mẫu 02

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU .

                  TRƯỜNG MẦM NON  HOA LAN

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021- 2022

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

259

   

39

65

94

61

1

Số trẻ em nhóm ghép

             

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

             

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

259

   

39

65

94

61

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

             

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

259

   

39

65

94

61

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

259

   

39

65

94

61

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

259

   

39

65

94

61

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

     251

 

 

 38

  64

93

58

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

       5

 

 

1

1

0

1

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

 253

 

 

39

63

91

60

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

 6

 

 

1

1

3

1

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 3

 

 

0

0

1

2

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

39

   

39

     

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

220

     

65

94

61

 

 

Mạo Khê, ngày 16  tháng 10 năm 2021
                     Thủ trưởng đơn vị

                              ( Đã ký)

 

                         Nguyễn Thị Bẩy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Biểu mẫu 03

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU .

                  TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

          10

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

10

-

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

2

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

4136,1m2

15,7 m2 /trẻ em

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1564,5 m2

5.95 m2 /trẻ em

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

1100 m2

3,2 m2 /trẻ em

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

600 m2

2,28 m2 /trẻ em

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

600 m2

2,28 m2 /trẻ em

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

271,8 m2

1,03 m2 /trẻ em

4

Diện tích hiên chơi (m2)

60 m2

 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

60 m2

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

93 m2

0,5 m2 /trẻ em

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

5m2

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

7

 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

5

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

16

Số bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

- Máy vi tính

- Ti vi

- Bảng tương tác

- Tủ sạc máy tính bảng

- Máy tính bảng

 

 

 

-10 cái

- 12 cái

- 01 cái  

-01 cái

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

 Bộ đồ chơi vận động, thông minh

 07

 01 bộ/lớp 4,5 tuổi

2

  Bàn cảm ứng

 04

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

13,5

 0

 252

 

0,96 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

    Có

 Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XIII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIV

Kết nối internet

x

 

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XVI

Tường rào xây

x

 

..

....

 

 

 

 

Mạo Khê, ngày 16  tháng 10 năm 2021
                   Thủ trưởng đơn vị

                            ( Đã ký)

                      Nguyễn Thị Bẩy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Biểu mẫu 04

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU .

                  TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non,năm học 2021- 2022

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên

37

0

0

28

1

2

0

10

4

13

23

4

0

 0

I

Giáo viên

24

0

0

22

1

1

0

10

4

10

20

4

0

 

1

Nhà trẻ

6

   

6

 

0

0

4

0

2

3

1

0

2

Mẫu giáo

18

   

16

1

1

0

6

4

8

17

3

0

 0

II

Cán bộ quản lý

3

                       

 

1

Hiệu trưởng

1

   

1

         

1

1

   

 

2

Phó hiệu trưởng

2

   

2

         

2

2

   

 

III

Nhân viên

2

                       

 

1

Nhân viên văn thư

0

   

0

                 

 

2

Nhân viên kế toán

1

   

1

                 

 

3

Thủ quỹ

                         

 

4

Nhân viên y tế

1

       

1

             

 

5

Nhân viên khác

7

                       

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mạo Khê, ngày 16  tháng 10 năm 2021
                  Thủ trưởng đơn vị

                            ( Đã ký)

 

 

                     Nguyễn Thị Bẩy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu