Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019


 

                                                                  DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

                                                                                NĂM HỌC 2018  - 2019

TT

Họ và tên CBGV,NV

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Chuyên môn  đào tạo

Năm vào ngành

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

01/05/1973

Đại học

1999

 

0979 450252

 

 

2

Nguyễn Thị Tân

Phó hiệu trưởng

28/5/1974

Đại học

1993

0974917674

 

3

Phạm Thị Phương Thảo 

Phó hiệu trưởng

05/04/1983

Đại học

2004

0975680567

 

4

Nguyễn Thị Nhàn

Giáo viên

16/1/1976

Đại học

2010

0936170373

 

5

Nguyễn Thị Lan Chi 

Giáo viên

08/09/1983

Đại học

2002

0902290983

 

6

Trần Thị Mai Hương 

Giáo viên

04/03/1980

Đại học

2005

0984 599466

 

7

Lã Thị Nga

Giáo viên

14/06/1983

Đại học

2005

0936 992663

 

8

Vũ Thị Hồng Thanh

Giáo viên

09/02/1985

Đại học

2006

01288399166

 

9

Phạm Thị Vân 

Giáo viên

08/06/1984

Đại học

2005

0333.872317

 

10

Nguyễn Thuý Hường 

Giáo viên

10/04/1980

Đại học

2005

0936 593792

 

11

Phùng T Thanh Thuỷ 

Giáo viên

11/11/1980

Đại học

2008

01665137925

 

12

Lục Thị Hương

Giáo viên

22/05/1980

Đại học

2001

01678617242

 

13

Đỗ Thị Hương Hoài 

Giáo viên

23/11/1978

Đại học

2001

0974 037992

 

14

Phạm Thị Đượm 

Giáo viên

12/08/1972

Đại học

2005

0333.678965

 

15

Quách Thị Quỳnh 

Giáo viên

19/09/1987

Đại học

2008

0168 5980210

 

16

Nguyễn Thị Vượng

Giáo viên

16/08/1982

Đại học

2003

01663136250

 

17

Nguyễn Thị Hường 

Giáo viên

19/11/1988

Đại học

2010

 01698889236

 

18

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

10/3/1986

Trung cấp

2010

 01639677343

 

19

Đinh Thị Hà

Giáo viên

15/07/1983

Cao đẳng

2011

0936132766

 

20

Vũ Thị Dung

Giáo viên

05/07/1991

Đại học

2011

0984587163 

 

21

Đinh Lan Anh

Giáo viên

02/05/1994

Trung cấp

2014

0985957916

 

22

Nguyễn Thị  Thu

Giáo viên

27/08/1990

Đại học

2011

01669235634

 

23

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên

06/01/1980

Trung cấp

2012

01226393089

 

24

Phạm Thị Thu Hường

Giáo viên

28/02/1984

Đại học

2011

 0936376155

 

25

Phạm Thúy Dùng

Giáo viên

05/03/1983

Đại học

2006

 0914866126

 

26

Vũ Thị Nhâm

Giáo viên

04/03/1992

Trung cấp

2012

0169314562

 

27

Nguyễn Thị Thùy

Giáo viên

05/02/1979

Đại học

2001

 0904299541

 

28

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

12/08/191

Đại học

2013

0963093118

 

29

Vũ Thị Nhâm

Giáo viên

12/04/1971

Đại học

1998

0986807207

 

30

Hà Bích Khuyên

Giáo viên

17/10/1974

Cao đẳng

1999

0936592863

 

31

Lưu Thị Nguyệt Nga

Hành chính

06/01/1971

Trung cấp

2009

0902225406

 

32

Lê Thị Thu Ngà

Y tế

06/02/1983

Trung cấp

2012

01696949889

 

33

Nguyễn Thị Lý 

Cấp dưỡng

05/10/1961

Cao đẳng

1981

01687963012

 

34

Nguyễn Thị Oanh

Cấp dưỡng

04/10/1982

Trung cấp

2009

0974758533

 

35

Nguyễn Thị Thanh Thơm

Cấp dưỡng

01/01/1990

Trung cấp

 

 01692191168

 

36

Đoàn Thị Thanh Hường

Cấp dưỡng

12/09/1989

Trung cấp

 

 0966965219

 

37

Nguyễn Văn Thạnh

Bảo vệ

 

CN hưu trí

 

 0976186942

 

38

Nguyễn văn San

Bảo vệ

 

CN hưu trí

 

 0934342994

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu