DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020


TT

Họ và tên CBGV,NV

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Chuyên môn  đào tạo

Năm vào ngành

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Bẩy

Hiệu trưởng

22/9/1973

Đại học

1990

 

2

Nguyễn Thị Tân

Phó hiệu trưởng

28/5/1974

Đại học

1993

 

3

Phạm Thị Phương Thảo 

Phó hiệu trưởng

05/04/1983

Đại học

2004

 

4

Nguyễn Thị Nhàn

Giáo viên

16/1/1976

Đại học

2010

 

5

Nguyễn Thị Lan Chi 

Chủ tịch CĐ

08/09/1983

Đại học

2002

 

6

Trần Thị Mai Hương 

TPCM

04/03/1980

Đại học

2005

 

7

Lã Thị Nga

Giáo viên

14/06/1983

Đại học

2005

 

8

Vũ Thị Hồng Thanh

Giáo viên

09/02/1985

Đại học

2006

 

9

Phạm Thị Vân 

TTCM

08/06/1984

Đại học

2005

 

10

Nguyễn Thuý Hường 

TTCM

10/04/1980

Đại học

2005

 

11

Phùng T Thanh Thuỷ 

TPCM

11/11/1980

Đại học

2008

 

12

Lục Thị Hương

Giáo viên

22/05/1980

Đại học

2001

 

13

Đỗ Thị Hương Hoài 

Giáo viên

23/11/1978

Đại học

2001

 

14

Phạm Thị Đượm 

Giáo viên

12/08/1972

Đại học

2005

 

15

Quách Thị Quỳnh 

Giáo viên

19/09/1987

Đại học

2008

 

16

Nguyễn Thị Vượng

Giáo viên

16/08/1982

Đại học

2003

 

17

Nguyễn Thị Hường 

Giáo viên

19/11/1988

Đại học

2010

 

18

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

10/3/1986

Trung cấp

2010

 

19

Đinh Thị Hà

Giáo viên

15/07/1983

Cao đẳng

2011

 

20

Vũ Thị Dung

Giáo viên

05/07/1991

Đại học

2011

 

21

Đinh Lan Anh

Giáo viên

02/05/1994

Trung cấp

2014

 

22

Nguyễn Thị  Thu

Giáo viên

27/08/1990

Đại học

2011

 

23

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên

06/01/1980

Trung cấp

2012

 

24

Phạm Thị Thu Hường

Bí thư chi đoàn

28/02/1984

Đại học

2011

 

25

Phạm Thúy Dùng

Giáo viên

05/03/1983

Đại học

2006

 

26

Vũ Thị Nhâm

Giáo viên

04/03/1992

Trung cấp

2012

 

27

Nguyễn Thị Thùy

Giáo viên

05/02/1979

Đại học

2001

 

28

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

12/08/191

Đại học

2013

 

29

Vũ Thị Nhâm

Giáo viên

12/04/1971

Đại học

1998

 

30

Hà Bích Khuyên

Giáo viên

17/10/1974

Cao đẳng

1999

 

31

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

08/8/1981

Đại học

2009

 

32

Trần Thị Biên Thùy

Giáo viên

28/9/1985

Cao đẳng

2009

 

33

Lê Thị Thùy Anh

Kế toán

27/11/1986

Trung cấp

2008

 

34

Lê Thị Thu Ngà

Y tế

06/02/1983

Trung cấp

2012

 

35

Nguyễn Thị Oanh

Cấp dưỡng

04/10/1982

Trung cấp

2009

 

36

Đoàn Thị Thanh Hường

Cấp dưỡng

12/09/1989

Trung cấp

2018

 

37

Nguyễn Văn Thạnh

Bảo vệ

02/10/1949

CN hưu trí

2018

 

38

Nguyễn văn San

Bảo vệ

01/12/1955

CN hưu trí

2018

 

 

                                                                                      Mạo Khê, ngày 15 tháng 8 năm 2019

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    Nguyễn Thị Bẩy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu